forside

Be for arbeidet

Bønn er viktig for oss fordi vi tror at bønn nettopp er et sted hvor Gud kan tale til oss, og vi kan hente veiledningen og styrken som vi er helt avhengige av for at arbeidet vårt skal være det vi ønsker. Be gjerne for arbeidet, for medarbeiderne og misjonærene som vi følger opp.

 

Be for arbeidet

Mandag:

 

Be for ungdomsarbeidet vårt:

 • be om at ungdommene som samles til leir på sommer og til nyttår skal få et livsforvandlende møte med Jesus
 • be om at medarbeidere og leiransvarlige skal evne å se den enkelte og holde fokuset på Jesus i sitt eget liv
 • be om at ungdommene skal bevares på sine ulike hjemsteder

 

Be for arbeidet

Tirsdag:

 

Be for studentarbeidet vårt:

 • be om Jesus-fokuserte fellesskap hvor mennesker utrustes til disippelliv
 • be for medarbeiderne, om veiledning og utrustning
 • be for studentleder
 • be om at nye skal bli frelst

 

 

Be for arbeidet

Onsdag:

 

Be for arbeidet blant unge voksne (25-35år):

 • be om at inspirasjonshelgen i 10.-12.mai 2013 skal bli velsignet og at mange skal finne veien dit.
 • be om at tidligere studenter bevares i en ny livsfase

 

 

Be for arbeidet

Torsdag:

 

Be for nettverksarbeidet og medvandrere rundt om i landet

 • be om at mennesker som brenner for Navigatørvisjonen skal oppmuntres til å leve bevisste disippelliv, der de er.
 • be om et fornyet hjerte for de menneskene vi lever rundt til daglig
 • be for inspirasjonssamlingene i Bergen, Stavanger og Oslo - at disse skal bli til utrustning og velsignelse

 

Be for arbeidet

Fredag:

 

Be for familiearbeidet:

 • be for familieleiren på Birkeland - at denne skal være til oppmuntring og utrustning av familier.
 • be for barnearbeidet - at barna skal få leve nær til Jesus
 • be for komiteen som planlegger - at de skal være lydhøre for Guds ledelse.
 • be om stadig flere familier som ønsker å leve med et tydelig Jesus-fokus

 

Be for arbeidet

Lørdag:

 

Be for lederteamet:

 • be for daglig leder Ole Martin Glomvik og hans kone Elisabeth
 • be for medlemmene i lederteamet, at alle må holde seg nær til Jesus og for godt fellesskap
 • be om visdom og Guds ledelse for Navigatørarbeidet i Norge

 

 

Støtt Navigatørene

Det er mange måter å støtte Navigatørene på gjennom bønn, gaver til arbeidet og frivillig arbeid. Les mer her.

Kontakt oss
Telefon 22 98 15 15 post@navigatorene.no

Postboks 6920
St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse
Munchs gate 9
0165 Oslo

Medarbeidere Konto: 3000.15.46747

 

Powered by Cornerstone