forside

Gaver

Her kan du lese om fast givertjeneste med avtalegiro og andre måter å gi til Navigatørene på. Vi er takknemlig for alle gaver til arbeidet vårt.

Fast givertjeneste med avtalegiro

Fast givertjeneste med avtalegiro utgjør den mest stabile inntekten for Navigatørene og er en trygg og forutsigbar løsning for våre givere. Hvis du idag gir manuelt, vil vi oppmuntre deg til å starte med et fast trekk med avtalegiro til vårt arbeid. 
 
Avtalegiro er:
  • Enkelt: Du slipper å huske på forfallsdatoer. Banken din sørger for at regningen betales automatisk på forfallsdato.
  • Forutsigbart: Varsling og kvittering: Du blir varslet minst syv dager før regningen forfaller hvis du ønsker det (Navigatørene belastes kr. 2,- pr gave),  og du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften og i nettbanken.
  • Oversiktlig: Du har full oversikt og kontroll med din konto i nettbank eller på kontoutskrift.
Fast givertjeneste med avtalegiro, bestiller du enkelt ved å laste ned dette skjemaet, fylle det ut og returnere til Navigatørene, Boks 6920, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Du kan også ta kontakt med administrasjons-sekretær Kasper Tangen for å få tilsendt skjema.
 
Gaver via tilsendte giroer
I sommer- og julenummer av nyhetsbrevet Gi det videre, legger vi ved en giro som også er helt sentral i driften av Navigatørene. Vi er takknemlig for alle gaver som kommer inn på denne. Du kan selvsagt også sette penger direkte inn på konto ved å benytte vår giverkonto 3000 15 46747. Merk betalingen med "gave" og gjerne navn. 
 
Skattefradrag for gaver til Navigatørene
Navigatørene er godkjent for skattefradrag til frivillige organisasjoner, og dette gjelder alle gaver gitt til godkjente organisasjoner som utgjør mellom 500 og 50 000 kroner i løpet av året 2019. 
 
Det eneste du trenger å gjøre, er å oppgi ditt fødsels- og personnummer til oss per telefon, brev eller epost. Nummeret brukes kun til dette formålet og gis selvfølgelig ikke videre til andre. 
 
Etter nytt år vil du få en kvittering i posten på det samlede beløpet du har gitt til oss, og dette blir også innrapport til skattemyndighetene så det kommer frem på selvangivelsen. Ektefeller kan få dette skattefradraget hver for seg hvis det opprettes to ulike avtaler hos oss. 
 
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til denne ordningen eller andre spørsmål om gaver!
Støtt Navigatørene

Det er mange måter å støtte Navigatørene på gjennom bønn, gaver til arbeidet og frivillig arbeid. Les mer her.

Kontakt oss
Telefon 22 98 15 15 post@navigatorene.no

Postboks 6920
St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse
Munchs gate 9
0165 Oslo

Medarbeidere Konto: 3000.15.46747

 

Powered by Cornerstone