forside

Verdier og historie

Historie

Stiftelsen Navigatørene er en tverrkirkelig kristen bevegelse som er den norske delen av den internasjonale organisasjonen The Navigators, stiftet i 1933. Stiftelsen Navigatørene er forpliktet på Lausannepakten.

I 1957 startet arbeidet i Norge, og siden har Navigatører hatt utallige bibelgrupper, samlinger, seminarer og en-til-en treff der Bibelen har stått i sentrum og ønsket har vært å kjenne Jesus og å gjøre Ham kjent. Vi ønsker å hjelpe vanlige mennesker å navigere i livet ved å gå et stykke vei sammen, se hva Bibelen har å si for våre liv, be sammen, og hjelpe hverandre å gi evangeliet videre. Fra starten av har tanken om å gi videre det gode du har fått, vært sentral hos Navigatørene. Fra en generasjon til den neste deles erfaringer fra liv levd i relasjon til Gud. Vi er slik både en livsløps- og en medvandringsbevegelse, og ønsker på denne måten å sette relasjonene til Gud og mellom mennesker i sentrum.

Visjonen

Navigatørenes visjon er at stadig flere møter Jesus og kommer til tro på Ham ved at enkeltmennesker utrustes til å leve tydelige disippelliv.

Verdiene

  1. Lengselen etter å kjenne, elske og bli mer lik Jesus Kristus.
  2. Bibelens sannhet og tilstrekkelighet for hele livet.
  3. Evangeliets forvandlende kraft.
  4. Den hellige ånds ledelse, kraft og utrustning.
  5. Forventningsfull tro og utholdende bønn rotfestet i Guds løfter.
  6. Hvert eneste menneskes verdighet og verdi.
  7. Fellesskap der kjærlighet og nåde leves ut mellom oss.
  8. Relasjonelle nettverk og familier som arbeider for å gjøre disipler.
  9. Gjensidig avhengighet av hverandre i hele Kristi legeme for å fremme evangeliet
Støtt Navigatørene

Det er mange måter å støtte Navigatørene på gjennom bønn, gaver til arbeidet og frivillig arbeid. Les mer her.

Kontakt oss
Telefon 22 98 15 15 post@navigatorene.no

Postboks 6920
St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse
Munchs gate 9
0165 Oslo

Medarbeidere Konto: 3000.15.46747

 

Powered by Cornerstone