forside

Disippelhjulet

Når vi tar imot Jesus Kristus som frelser, får vi et nytt liv. Et liv med Kristus i oss og som etterfølgere av ham.

Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.

Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Gal 2,19b-20

Dette nye livet kan illustreres med et hjul. Et hjul får drivkraften fra navet. I livet som Jesu etterfølgere, er han navet, kraftkilden og motivasjonen til å leve livet som disippel. Hans kjærlighet til oss gir fremdriften.

Felgen på hjulet er livet ditt, et disippelliv som leves i lydighet mot Kristus. Denne lydigheten handler blant annet om trofasthet i noen grunnleggende disipliner.

Eikene i hjulet representerer disse disiplinene. Gjennom dem beveger kraften seg fra navet og ut i våre liv. De vertikale eikene handler om å styrke vårt forhold til Gud, gjennom Ordet og bønnen. De horisontale eikene, fellesskapet og vitnesbyrdet, representerer hvordan vi kan leve som Jesu etterfølgere i møte med mennesker som kjenner og mennesker som ikke kjenner ham.

Hjulet ruller jevnt når navet er på plass og eikene fungerer og er i balanse.

Støtt Navigatørene

Det er mange måter å støtte Navigatørene på gjennom bønn, gaver til arbeidet og frivillig arbeid. Les mer her.

Kontakt oss
Telefon 22 98 15 15 post@navigatorene.no

Postboks 6920
St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse
Munchs gate 9
0165 Oslo

Medarbeidere Konto: 3000.15.46747

 

Powered by Cornerstone