forside
 
 
Ansvarlig for Jussnavigatørene
Borghild Nokevje SentrumsNavigatørene og JussNavigatørene
Kontakt e-post: borghild nokevje
Ole Andreas Olafsrud Studentleder Oslo
Kontakt e-post: ole andreas olafsrud
Mobiltelefon: +47 997 22 747
Navigatørene for meg
Back to basic
Det handlar om livet

JussNavigatørene

Jussnavigatørene

I Bergen:

JussNavigatørene i Bergen er en kristen gruppe av og for studenter ved Det Juridiske Fakultet. Vi ønsker å være et inkluderende miljø der jusstudenter kan samles for sosialt samvær, åndelig påfyll og bønnefellesskap midt i en hektisk studiehverdag. Hver onsdag møtes vi på jussfakultetet sitt utested «Fjøset» og spiser lunsj, prater og har en liten bønnestund sammen.

I løpet av året arrangerer vi også sosialkvelder, hytteturer og faglig relevante foredrag med hovedtema «kristen i arbeidslivet».

De siste årene har vi også sammen med jusstudenter fra UiO deltatt på Samuelkonferansen, som er en felles konferanse om juss og kristen tro.

Ved å skape en arena både for relevant diskusjon og et solid nettverk, håper vi også å kunne utruste hverandre til å leve som trygge Jesu etterfølgere i et spennende, tradisjonsrikt og utfordrende yrke.

For mer informasjon om hva som skjer, se https://jussnavigatorene.blogspot.no/ eller facebooksiden vår https://www.facebook.com/Jussnavigatorene/?fref=ts

Vårt formål er:
Jussnavigatørene skal tilby et kristent fellesskap åpent for alle studenter på Juridisk Fakultet ved Universitetet i Bergen.
Jussnavigatørene er et disippelbyggende fellesskap som med grunnlag i Bibelen forener tro, studie og hverdagsliv.
Jussnavigatørene er et fellesskap som skal bidra til en etisk og verdimessig bevisstgjøring til yrkeslivet som jurist.


I Oslo:

JussNavigatøreen i Oslo er en gruppe studenter på Det juridiske fakultet i Oslo som samles tirsdager i partallsuker kl 16 i Lillesalen i St. Olavsgate 24. Det er et kristent fellesskap for juss- og kriminologistudenter.

Det holdes en kort andakt med påfølgende samtale og bønn. Det offisielle programmet varer 30 min, men de fleste pleier å bli værende lenger. Vanligvis er det noe godt å bite i også. Det er et godt fellesskap hvor man blir kjent med andre kristne på fakultetet.

For nærmere informasjon, sjekk ut Facebooksiden vår: www.facebook.com/groups/jussnavigatoreneoslo


Dette skjer i JussNavigatørene
Støtt Navigatørene

Det er mange måter å støtte Navigatørene på gjennom bønn, gaver til arbeidet og frivillig arbeid. Les mer her.

Kontakt oss
Telefon 22 98 15 15 post@navigatorene.no

Postboks 6920
St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse
Munchs gate 9
0165 Oslo

Medarbeidere Konto: 3000.15.46747

 

Powered by Cornerstone