forside

Kurs og inspirasjon

Vi ønsker å bidra som utrustende medspillere overfor enkeltmennesker, familier, smågrupper, menigheter/forsamlinger og på nasjonalt nivå. Vi kommer til ditt fellesskap, der vi står for det pedagogiske opplegget i forberedelser, gjennomføring og eventuell oppfølging.

Navigatørene har ulike typer kurs, både i innhold og form: Vi legger til rette for kurs over enkeltkvelder, flere kvelder, dag(er), kortweekender, hele weekender og leirer/stevner. Ole Martin Glomvik koordinerer kursvirksomheten der flere bidrar. 

Kurstilbud

  1. Medvandring – et kurs med praktisk hjelp til å bli en medvandrer

 Her utdypes stoffet i Langs samme vei (9.000 eks) – en ressursbok for medvandrere. Mange troende opplever et aktivitets-overskudd og relasjons-underskudd. Vi trenger hjelp til leve nær Jesus – og nær mennesker.

Noen av temaene: Medvandring i Bibelen; Jesus som inspirator; livet på de ulike livsarenaene; smågrupper og medvandring; ulike typer medvandring; gode rammer i en medvandringsrelasjon; Bibelbruk i medvandring; lederutvikling og utvikling av frivillige medarbeidere.

2. Formidling av kristen tro – der du er blant de du kjenner

 Her utdypes stoffet i Der du er (23.000 eks) – en ressursbok for evangelie-formidling i en tid for tro. Vi lever i en tid som er åpen for det religiøse, samtidig som mange er uvante med kristent språk og tradisjonelle aktiviteter. Det handler om levende kommunikasjon.

Noen av temaene: Hvordan uttrykker mennesker i dag åndelige lengsel; viktigheten av sårbare vennskap; formidling av tro gjennom liv og ord, vi trenger hverandre for å vinne andre; helhetssyn på livet; Bibelen i samtalen.   

3. Samliv og familierelasjoner – å leve ærlig og godt sammen

 Her brukes bøkene Sammen i kjærlighet (25.000 eks) og  Her er vi  (8.000 eks)

På kursene behandles temaer som angår voksenrelasjonen gjennom undervisning og ved at de to samtaler om det de har hørt. Vi har også kurs som omhandler barns utvikling og samspillet mellom foreldre og barn – i ulike aldre.

4. Andre utrustende bidrag

Navigatørene bidrar også med forkynnelse og undervisning innenfor andre av våre sentrale verdier og fokusområder. Vi bidrar også i utviklingsprosesser i menigheter / forsamlinger over lengre perioder. Du kan også få utdypende informasjon om de planlagte kursene ved å ta kontakt med oss.

Ønsker dere kurs, seminar, forkynnelse eller andre bidrag, kontakt Ole Martin på 22 98 15 10/918 66 781 eller e-post ole.martin@navigatorene.no.

Støtt Navigatørene

Det er mange måter å støtte Navigatørene på gjennom bønn, gaver til arbeidet og frivillig arbeid. Les mer her.

Kontakt oss
Telefon 22 98 15 15 post@navigatorene.no

Postboks 6920
St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse
Munchs gate 9
0165 Oslo

Medarbeidere Konto: 3000.15.46747

 

Powered by Cornerstone