forside
Ansvarlig for misjon
Ole-Magnus Olafsrud
Kontakt e-post: olafsrud
Mobiltelefon: +47 907 53 805
Ny ressurs om medvandring
Back to basic
Møtt og sett

Misjon

Misjonsbefalingen – eller disippelbefalingen - i Matt 28,18-20 forteller oss at de gode Jesus-nyhetene skal ut til alle folkeslag. Navigatørene internasjonalt arbeider i over 100 land, og vi står sammen i oppdraget om å utruste arbeidere blant stadig nye folkeslag.

Vi samarbeider med andre misjonsorganisasjoner for å utnytte ressursene best mulig. Flere har reist ut med HimalPartner, Misjonssambandet, Normisjon, Misjonsalliansen osv. Etter avtale bidrar Navigatørene i oppfølgingen av utsendingene ved forbønn, besøk på feltene, medvandrer-samtaler på Skype, osv. Slik får de også bidra med Navigatør-verdier inn i arbeidet.

Flere i Navigatørene er mobile medvandrere som støtter og utruster nasjonale medarbeidere og ledere i mange land, også i Sentral Europa og Eurasia.

Navigatørene Norge er engasjert i de tre Baltiske statene:

  • I Latvia har vi et studentarbeid i vekst og et godt samarbeid med menigheter. Familien Koval har bygget opp et fint leirarbeid i Rezekhne-området. Studentteam fra Norge bidrar på leirene og ellers i året. Mennesker blir frelst, grunnfestet og utrustet.
  • I Estland støtter og utruster vi unge voksne som søker å vinne venner i sine naturlige nettverk. Vi ønsker å starte studentarbeid i Tallinn i nær framtid.
  • For Litauen ber vi om mennesker som kan være brohoder inn i landet.

Det er en viktig sammenheng mellom å styrke hjemmearbeidet og å sende misjonærer til nye steder. Fra Jes 49,6 skjønner vi hva som ligger på Guds hjerte.

«Det er for lite at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til lys for folkeslag så min frelse kan nå til jordens ende.»

Vi trenger støttespillere i dette arbeidet; trofaste forbedere og givere. Hvis du ønsker å støtte Navigatørenes misjonsarbeid, så kan du melde deg på bønneliste (ved å kontakte oss) eller støtte oss økonomisk. Gi din gave her.

Støtt Navigatørene

Det er mange måter å støtte Navigatørene på gjennom bønn, gaver til arbeidet og frivillig arbeid. Les mer her.

Kontakt oss
Telefon 22 98 15 15 post@navigatorene.no

Postboks 6920
St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse
Munchs gate 9
0165 Oslo

Medarbeidere Konto: 3000.15.46747

 

Powered by Cornerstone