forside
 
 
Ansvarlig for Navigatørene NHH
Olav Humlebrekke Leder 25+ og NavUng
Kontakt e-post: olav humlebrekke
Mobiltelefon: +47 970 89 365
Navigatørene for meg
Back to basic
Det handlar om livet
Navigatørene har hatt et fellesskap blant studentene ved Norges Handelshøyskole i over 45 år. Gjennom blant annet bibelgrupper, medvandring, bønnemøter, fellessamlinger og sosiale arrangementer, ønsker vi å være et fellesskap der den enkelte bygges opp og utrustes som Jesu disippel.

Siden fellesskapet er tilknyttet et studiested, og vi alle blir utdannet til å utøve samme type profesjon etter endt studietid, søker vi å forberede studentene på et liv som Jesu disippel i hverdagen – ikke bare i studietiden, men også i arbeidslivet. Dette skjer blant annet ved at tidligere NHH-studenter og -navigatører kommer til fellessamlingene og bidrar med etisk og verdimessig bevisstgjøring, samt forbereder oss på hvilke utfordringer vi ellers kan møte på som kristne i næringslivet. I tillegg er navigatører som nå er ute i arbeidslivet med som medvandrere for studenter i fellesskapet vårt.

I Navigatørene NHH er vi også opptatt av at våre medstudenter skal få møte Jesus og kjenne Ham. Gjennom de ulike fellesskapsformene ønsker vi at den enkelte skal bli grunnfestet i troen på Jesus, og bli utrustet og oppmuntret til å leve disippellivet og dele troen både med hverandre om med venner som enda ikke kjenner Jesus. Vi tror at Guds Ord er sant og tilstrekkelig for hele livet, og ønsker at Bibelen skal være en bruksbok i hverdagen.

For mange er det styrkende å få oppleve at vi er del av en større bevegelse enn det vi ser til daglig. Vi samarbeider med Sentrums- og Jusnavigatørene om enkelte arrangementer. Studenter som ønsker det er også med på misjonsturer til utlandet, arrangert av Navigatørene internasjonalt.

Velkommen til å ta kontakt med oss!


Dette skjer i Navigatørene NHH
Støtt Navigatørene

Det er mange måter å støtte Navigatørene på gjennom bønn, gaver til arbeidet og frivillig arbeid. Les mer her.

Kontakt oss
Telefon 22 98 15 15 post@navigatorene.no

Postboks 6920
St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse
Munchs gate 9
0165 Oslo

Medarbeidere Konto: 3000.15.46747

 

Powered by Cornerstone