forside

Om Navigatørene

Om Navigatørene
Navigatørene er en tverrkirkelig kristen organisasjon som ønsker å gi evangeliet om Jesus videre til nye mennesker og å gi hjelp til å være hans etterfølger. Gjennom hele livet trenger vi en medvandrer og et fellesskap som kan styrke relasjonen til Gud og medmennesker. Vi er den norske delen av den internasjonale organisasjonen The Navigators som ble stiftet i 1933.

Kanskje har du hørt om oss eller vært i kontakt med noen av våre medarbeidere? Eller du har kommet til denne siden uten å kjenne til oss fra tidligere. Uansett håper vi at du vil bli mer nysgjerrig på hvem vi er!

Vi har et mål om at stadig flere skal få møte Jesus, og vi tror at det gir nye perspektiver og vil utfordre oss til å ta noen grunnleggende valg: Hvilke verdier skal være viktigst? Hvordan bruker jeg tiden min? Hvordan skal jeg prioritere?

Inspirasjonen til å leve som Jesu etterfølgere får vi ved å studere de første kristne. I sentrum av troslivet finner vi Bibelens tekster, bønn, kristent fellesskap og kallet til å dele evangeliet videre.

Endringer i prioriteringer krever tid og hjelp, og vår erfaringer er at slike relasjoner er noe vi trenger gjennom hele livet. Vi er derfor både en livsløps- og en medvandringsbevegelse. Og vi ønsker å sette relasjonene til Gud og mennesker i sentrum. Vårt arbeid er knyttet til disse fasene gjennom ungdomsarbeid, studentarbeid, overgangsfasearbeid, familiearbeid i tillegg til menighet og misjon.

Et kort uttrykk for vårt oppdrag, finner du i Navigatørenes visjon:

«..at stadig flere møter Jesus og kommer til tro på Ham ved at enkeltmennesker utrustes til å leve tydelige disippelliv.»

På denne nettsiden kan du bli bedre kjent med oss - velkommen!

Støtt Navigatørene

Det er mange måter å støtte Navigatørene på gjennom bønn, gaver til arbeidet og frivillig arbeid. Les mer her.

Kontakt oss
Telefon 22 98 15 15 post@navigatorene.no

Postboks 6920
St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse
Munchs gate 9
0165 Oslo

Medarbeidere Konto: 3000.15.46747

 

Powered by Cornerstone