forside
 
 
Ansvarlig for SentrumsNavigatørene
Borghild Nokevje SentrumsNavigatørene og JussNavigatørene
Kontakt e-post: borghild nokevje
Navigatørene for meg
Back to basic
Det handlar om livet

SentrumsNavigatørene

Godt fellesskap i SentrumsNavigatørene
En koselig kjeller i Bergen sentrum danner rammen, når studenter fra forskjellige studier kommer sammen annenhver torsdag. Da er det klart for Fellessamling; et møtepunkt med undervisning, lovsang, fellesskap og måltid.

I en hektisk hverdag fungerer disse samlingene som viktige møtepunkt for travle studenter. Her finnes en mulighet for å senke skuldrene, lære mer om Gud og seg selv, slå av en prat med kjente og ukjente, spise god mat, ja kort sagt; få påfyll både åndelig og legemlig for å kunne gå videre i hverdagen som student.

Til vanlig er det ca 20 mennesker som tar turen til «Kjeller`n» i Kalfarveien 10, kl 19 disse torsdagene, noe som gjør fellesskapet passe stort. Det gir god mulighet for å bli sett, og for å se andre. Å bli møtt der du er og slik som du er, er noe av tanken bak disse møtene.

For å fungere i hverdagen som student, trenger vi gode pauser og rasteplasser. Mange opplever at om troen heller ikke får slike rasteplasser, mister den fort betydningen i den enkeltes liv. Å snakke ekte og livsnært om tro og tvil, Gud og mennesker, det krever tillit og trygghet. Å møtes i bibelgrupper gir mulighet for dette, og er derfor noe det satses på i SentrumsNavigatørene.
Annenhver torsdag møtes de forskjellige gruppene på studenthybler og i kollektiver, for å samle seg om Guds ord og dets betydning for våre liv i dag.

En vårtur og en høsttur tar oss avsides, vekk fra hverdagsstresset og gir mulighet for avkobling og påkobling. Til fysiske utfoldelser, god mat, bibeltimer, nye venner og gamle venner, ettertanke og stilletid. Turene gjør oss som fellesskap mer sammensveiset, og bidrar til at enkeltmennesker føler seg sett og ivaretatt.

Utover dette fokuserer vi også på medvandring; det å møte en annen person til samtale om livet over en åpen bibel. Ved å utfordrefolk til å bli medvandret og selv medvandre andre, opplever vi at mennesker utrustes til å leve tydelige disippelliv som studenter og senere i livet.
Velkommen til oss!
 
Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med vår studentleder som du finner telefonnr til på høyre side.
Eller følg med på facebooksiden vår.
 

 

Dette skjer i SentrumsNavigatørene
Støtt Navigatørene

Det er mange måter å støtte Navigatørene på gjennom bønn, gaver til arbeidet og frivillig arbeid. Les mer her.

Kontakt oss
Telefon 22 98 15 15 post@navigatorene.no

Postboks 6920
St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse
Munchs gate 9
0165 Oslo

Medarbeidere Konto: 3000.15.46747

 

Powered by Cornerstone