forside
Ansvarlig for sommerleir
Ole Martin Glomvik Daglig leder
Kontakt e-post: ole martin
Arbeid: +47 22 98 15 10
Ny ressurs om medvandring
Back to basic
Møtt og sett

Sommerleir

 


På sommerleiren samler vi oss rundt Jesus, som ønsker å møte oss som hele mennesker - midt i livet. Med alt vårt! Som barn, ungdom og voksne.

Navigatørenes visjon er at nye skal komme til tro ved at enkeltmennesker utrustes til å leve tydelige disippelliv. Vår erfaring er at ved å lage leir for mennesker i ulike aldre, skapes det en møteplass og en påfyllsstasjon for disippellivet – både for enkeltmennesker, par og familier.

Viktige elementer på sommerleirene våre er forkynnelse, undervisning, lovsang og tid til samtaler med spørsmål som opptar oss. I gruppene står Bibel, samtale og forbønn sentralt. Det arrangeres også seminarer i løpet av leiren, for de som måtte ønske mer påfyll. For barn er det eget opplegg på formiddagene. I tillegg er det ”skrikevakt” for de yngste barna og opplegg for skolebarna på kveldene slik at foreldre med småbarn kan komme på møte med senkede skuldre.

Det er også satt av god tid til fritid. Ettermiddagene er fri til bading, lek og andre fritidsaktiviteter. Med sommerleiren ønsker vi å legge til rette for opplevelser av både sosial og åndelig art.

Navigatørene har gjennom mange år benyttet Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland ved Lillesand som møtested, noe vi gjør også neste år. 


 

Støtt Navigatørene

Det er mange måter å støtte Navigatørene på gjennom bønn, gaver til arbeidet og frivillig arbeid. Les mer her.

Kontakt oss
Telefon 22 98 15 15 post@navigatorene.no

Postboks 6920
St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse
Munchs gate 9
0165 Oslo

Medarbeidere Konto: 3000.15.46747

 

Powered by Cornerstone