forside

Støtt oss!

Navigatørene er helt avhengig av gode støttespillere som ber for arbeidet og gir gaver, og frivillige som gir av sin tid i fellesskapene våre.

Bønn
Vi ønsker at Navigatørene skal være et virksomt redskap for Gud inn i menneskers liv. For at dette skal kunne skje, er vi helt avhengig av at det er Gud som virker, gir vekst og retning. Be gjerne for arbeidet, for medarbeiderne og misjonærene som vi følger opp. Bønneemner finner du her

Gaver
Fast givertjeneste med avtalegiro utgjør den mest stabile inntekten for Navigatørene og er en trygg og forutsigbar løsning for våre givere. Hvis du idag gir via bladet, vil vi oppmuntre deg til å starte med et fast trekk til vårt arbeid. 

I sommer- og julenummer av nyhetsbrevet Gi det videre, legger vi ved en giro som også er helt sentral i driften av Navigatørene. I tillegg kan du selvsagt gi direkte via gavekontonummeret vårt 3000 15 46747. 

Les mer om givertjeneste og skattefradrag her.
 
Nyhetsbrevet Gi det videre og nyhetsbrev på epost
Med jevne mellomrom sender vi ut nyhetsbrevet Gi det videre der du møter engasjerte Navigatører og får aktuelle nyheter om organisasjonen. Vi går også i hvert nummer i dybden i en av verdiene våre.

Hvis du melder deg på vår epostliste, kan du motta informasjon om Navigatørene per epost. 

Frivillig arbeid
Navigatørene er en organisasjon med stor vekt på frivillig engasjement. Vi har for eksempel behov for medvadrere, leirledere, ungdomsledere og frivillige bidragsytere i alle deler av arbeidet vårt. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å bidra!

 

Støtt Navigatørene

Det er mange måter å støtte Navigatørene på gjennom bønn, gaver til arbeidet og frivillig arbeid. Les mer her.

Kontakt oss
Telefon 22 98 15 15 post@navigatorene.no

Postboks 6920
St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse
Munchs gate 9
0165 Oslo

Medarbeidere Konto: 3000.15.46747

 

Powered by Cornerstone