forside

Styret

Navigatørenes styre i 2018/2019

  • Tor Andre Giskegjerde, styreleder
  • Ane Kristine Haukelid, styremedlem
  • Alv Aanestad, styremedlem
  • Maren Louise Salte, nestleder
  • Kasper Tangen, styremedlem ansattes representant
  • Kristine Vaage Hatlen, varamedlem
  • Heidi Kvarme, varamedlem
  • Sara Helene Rønningstad, vara ansattes representant
Støtt Navigatørene

Det er mange måter å støtte Navigatørene på gjennom bønn, gaver til arbeidet og frivillig arbeid. Les mer her.

Kontakt oss
Telefon 22 98 15 15 post@navigatorene.no

Postboks 6920
St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse
Munchs gate 9
0165 Oslo

Medarbeidere Konto: 3000.15.46747

 

Powered by Cornerstone